Toyism Hong Kong Project Noah’s Ark completed!

Toyism in Hong Kong!

They where invited as big rock and roll stars. And now the toyists completed the project Noah’s Ark!

Title: The Philosophy of Faith – Noah’s Ark in #HongKong in the Kei Faat Primary School (Yau Tong)
Filmed by the Hong Kong Cable TV.
Article in Hong Kong Newspaper Sing Pau
Reveal: Tuesday October 30th, 2018.
A big thank you to all the people who stood by us during this unforgettable month!

Toyisme Kunst gaat naar China

Toyisme gaat de komende maanden, juni en juli naar China. Toyist Dejo en trainee Kixoz gaan toyisme promoten en nieuwe connecties maken. In Beijing is er o.a. een ontmoeting met de Red Gate Galerie, bezoeken zij het 798 kunstdistrict en vele musea en galerieën. En natuurlijk bezoeken zij de nieuwe toyisme trainee Clamaoing. Dejo zal Kixoz en Clamaoing verder trainen in de stijl van toyisme.

In Hong Kong ontmoeten zij de vertegenwoordigers van Tong Lau Space voor iets speciaals aan het einde van het jaar. Stay tuned  for more!

TT Wandeltocht & Toyisme!

Wie loopt er zaterdag 2 juni mee met de TT Wandeltocht?
Voor alle TT-, wandel- en toyismefans cultureel, muzikaal en kunstzinnig vermaak! En jouw kans om Lodieteb, Nooiya en Aniyina (3 echte toyisten) te ontmoeten!

Ook brengt toyisme in samenwerking met de TT-wandeltocht een nieuw boekje uit met prachtige historische afbeeldingen van de TT en natuurlijk foto’s van onze kunstwerken!

Bekijk alvast het toffe promotiefilmpje hieronder met o.a.
TT-held Egbert Streuer! (gemaakt door Andere Vertoningen):

Toyisme Takes Over – Toespraak Ben Remkes

Toyism Takes Over – Toespraak Ben Remkes

8 oktober 2017

Mijn achtergrond is kunst in brede zin, meer specifiek beeldende kunst, verder heb ik een ruime interesse in cultuur, ook in spiritueel opzicht. Want, ieder mens heeft meerdere talenten, waarvan over het algemeen maar enkele worden aangesproken.

Toy = spel, toyisme is spelenderwijs?
Een zelf gecreëerde geuzennaam?

Binnen het toyisme verenigen zich een wisselende groep kunstenaars (nationaal en internationaal), die binnen een afgesproken werkwijze, hun werk maken als toyisten. Het gaat om het te maken werk, niet om de expressie van de individuele kunstenaar.

Bij grootschalige ruimtelijke projecten presenteren zij zich gemaskerd, anoniem. Je zou kunnen zeggen: Achter het masker zijn zij toyisten, achter het masker vandaan zijn zij en werken zij als zelfstandige beeldend kunstenaar, die misschien zelfs wel heel andere kunst maken.

Anoniem, een modeverschijnsel, of een terug naar de Vroeg Christelijke- of Romaanse kunst (rond 800 na Chr.). De kunstenaars in die tijd werkten als ambachtsman (anoniem) aan opdrachten van de Rooms-Katholieke kerk of voor Keizer of Koning. Die kunst riep op tot meditatie en verering.

Helaas kan ik niet uit hun manifest citeren, omdat dit manifest pas over 25 jaar in 2043 openbaar wordt gemaakt. Ik zal er dan niet bij zijn!  In hun boekwerken gaat het om de vrijheid van de kunst, de vrijheid van de kunstenaar om een eigen beeldtaal te kiezen, en of te experimenteren.

Toyisme, roept bij mij –en mogelijk ook bij u- de associatie op van de spelende mens, of “Homo Ludens”, zoals de Nederlandse historicus Johan Huizinga dit beschreef in zijn gelijknamige boek uit 1938. Huizinga schreef over het belang van het spel- en speelelement van cultuur en samenleving. Het spel zou –in zijn visie- een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het voortbrengen van cultuur.

Of zoals de Nederlandse kunstenaar Constant Nieuwehuis, die het begrip “Homo Ludens” adopteerde en –in zijn visie- de mens zag ontwikkelen naar een creatieve, spelende mens, vrij van werk en van grenzen. De spelende mensen zouden zich bewegen in “New Babylon” een nieuwe architectonische leefomgeving waar iedereen vrij zou zijn om te en staan, waar hij of zij ook maar zou willen. In de jaren zestig werd het concept “Homo Ludens” nieuw leven ingeblazen door de Provo’s en door de Kabouterbeweging.

Over Toyism Takes Over
Vanmiddag zal ik het over mijn indrukken hebben m.b.t. de werken die hier (De Noordelijke Kunsthof, Appingedam) geëxposeerd zijn. Ik ben nog niet op alle 25 locaties geweest waar op dit moment door de toyisten geëxposeerd wordt. Op 25 locaties tegelijkertijd! Is dit een poging een hype te creëren?

Wij zien hier werken allen zeer kleurrijk, vrolijk, maar stil en in zichzelf gekeerd. Ik zal deze werken niet onderbrengen bij een stroming, dat moeten de makers zelf maar doen. Wat mij opvalt is dat in bijna alle werken verscholen symbolen aanwezig zijn., als verborgen verleiders, omdat de verwijzingen sterk versluierd zijn.

Grand Carnaval | Schilderij | Toyisme Kunstbeweging

Grand Carnaval | Schilderij | Toyisme Kunstbeweging

De wirwar en de dwarreling van kleuren laten vormen ontstaan die bij mij een sfeer oproepen van optimisme en een zekere esthetische schoonheid, een droom wereld. Het zijn verhalende werken. Ze willen vertellen, lees daarom ook de bijbehorende tekstbordjes bij de werken.

In de kunst kan Utopia bestaan (de naam van een denkbeeldig land, waar ideale maatschappelijke toestanden bestaan). De Engelse schrijver Thomas More verzon het in 1516. Een Utopia waarin de toeschouwer, u en ik, een droom, misschien zelfs wel de eigen droom verbeeldt ziet. Wij zien abstracties, met herkenbare fragmenten, symboliek of figuratief, er wordt ons iets voorgehouden er wordt een verhaal verteld, of een gecreëerde mythe? Moet het ons charmeren, door vorm en kleurgebruik? Schoonheid in harmonie kan immers ontroering opwekken. Sommige werken zijn melancholische van aard en kunnen gevoelens van troost en geluk aan ons ontlokken.

Bekijk de werken aandachtig , volg de kleurige vormen, de lijnen, de stippen, kijk geconcentreerd, in de stilte van het kijken openbaar zich veel!Elke afbeelding in de werken is via de hand gemaakt, is daardoor altijd veel meer dan enkel een weergave, is altijd een uitdrukking van een ween dat achter de uiterlijke vorm ligt, een zinnebeeld! In het complete werk draagt elke gedeelte een doorleefd mysterie naast zijn fysieke betekenis.

“In de tegenwoordige kunsten zijn vrijwel alle onderlinge grenzen geslecht. En vervagen omkaderingen of afbakeningen. Schermergebieden ontstaan en diepere verbanden kunnen verrassenderwijs aan het licht komen, spannend en vernieuwend/verhelderend, verbanden die eerst niet voor mogelijk werden gehouden worden onderzocht en uitgediept.” Aldus een uitspraak van Gijs Scholten van Aschat, tijdens het Paradiso-debat 2017 op 27 augustus jl. (Gijs Scholten van Aschat is voorzitter van de Academie van Kunsten, onderdeel van de Koninklijke Academie van Wetenschappen).

In de afgelopen 50 jaar die ik kan overzien heb ik vele verschuivingen in de kunsten gezien.
De vele -ismen van de vorige eeuw kwamen op en gingen, sporen achterlatend waarin latere kunstenaars weer aanknopingspunten vonden om nieuwe stromingen te ontketenen. Steeds vrijer, steeds individueler, vaak egocentrischer. Die ons, de toeschouwer, verder op achterstand hebben gezet. L’art pour l’art? Kunst is wispelturig geworden, er is een verstrengeling ontstaan met vormgeving, illustratie, industriële vormgeving, fotografie, film , video, reclame, pop cultuur en immense randgebieden ervan. Nog steeds schemergebieden of allang binnen de kunsten gemeengoed?

Deze uitingen zijn alle menselijke. De eigen individualiteit in dienst stellen van en met meerderen in gezamenlijke projecten werken? Want ondertussen hebben we al wel geleerd, dat het puur individuele en het egocentrische ook z’n grenzen heeft.

Mag kunst alles zijn?
Alles overschrijdend zijn?
Staan wij nog open voor wat kunstenaars, schrijven, beelden, componerend ons anno nu willen duidelijk maken?

Het beleven van kunstuitingen in onze tijd t.o.v. vroeger is meer persoonlijk geworden, de eigen beleving staat centraal. Als toeschouwer zijn wij omnivoren geworden! De creatieve mens, en wie is dat niet?, wil het eigen leven “leven”, en daar uiting aan geven en geen volger zijn. Ik doe mijn werk, maar daarnaast ben ik een vrij mens en doe waar mijn interesses liggen, alleen of met gelijkgestemden vrienden of bekenden.

Als afronding wil ik een werkstuk uit deze expositie naar voren halen en wel “Klokkenkat” van Eiiz. In het bijschrift gaat het over de ‘tijd’ en ‘duur’ ervan.

Ik citeer:
“We houden elke dag elke seconde van de dag bij. Besteed wat uren, minuten of seconden zonder aan de tijd te denken. Het leven is te kort om elke seconde van de dag te tellen.” (einde citaat). De poezen spelen dartel met hun beleving van tijd, blij en ongestoord in hun tijd. Dit werkstuk laat zien hoe tijd vreugdevol en speels kan zijn ook voor ons mensen.

Henri-Louis Bergson (1859-1941), Frans wiskundige en filosoof noemt de tijd als ‘duur’ in tegenstelling tot de kloktijd, namelijk een voortdurend worden. Voorbije momenten geven aan de tegenwoordige ervaring, van elk nieuw ogenblik, de herinnering mee. Juist omdat bij de ervaring van elk nieuw ogenblik een heel verleden mee resoneert, is daardoor geen enkel ogenblik gelijk aan het voorgaande, het is niet de tijd van de klok, maar die van een voortdurend stromen.

Zoals Peter Handke (1942), Oostenrijks dichter en romanticus, in zijn gedicht “An die Dauer” schrijft:

“En toen kon ik het gevoel van duur omschrijven
Als een gebeurtenis van het spitsen van je oren
Een gebeurtenis van je bewust worden
Een gebeurtenis van ingehaald worden
Door wat?
Door een extra zon”.

Ik feliciteer de toyisten met hun tentoonstellingen op de 25 locatieplaatsen. Veel succes!
En voor ons, veel kijkplezier!

Toyism Takes Over – gelijktijdig op 25 locaties in Noord Nederland:
Cornicia – Groningen

Toyisme viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met o.a. een gelijktijdige expositie, te zien op 25 locaties in de stad Groningen en de provincie. Op zondag 8 oktober is de expositie genaamd Toyism Takes Over op feestelijke wijze geopend in Galerie Kunsthof in Appingedam. Na een toespraak van de heer Remkes werd door toyisten Lodieteb en Aniyina een MindGame gespeeld waarmee de expositie officieel werd geopend. Op elke locatie zijn kleurrijke werken van de toyisten te zien bestaande uit schilderijen, grafieken en beelden. De expositie loopt van 8 oktober t/m 17 december 2017. Volg via deze website welke locaties meedoen. Heeft u al een route uitgestippeld?

Cornicia Giclée Galerie

Adres: Astraat 20, 9718 CR Groningen

Geopend: di t/m vrij 10:00 – 18:00 uur | za 10:00 – 17:00 uur | zo 13:00 – 17:00 uur

www.cornicia.nl

Deze diashow vereist JavaScript.

Bij Cornicia vindt u een ruime collectie lijsten in alle stijlen. Maatwerk en vakwerk!
Naast het inlijsten verzorgen zij ook het opspannen van canvas- en linnendoeken en leveren zij passe-partouts op maat.

 

Toyism Takes Over – gelijktijdig op 25 locaties in Noord Nederland:
Galerie Aanblick – Haren

Toyisme viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met o.a. een gelijktijdige expositie, te zien op 25 locaties in de stad Groningen en de provincie. Op zondag 8 oktober is de expositie genaamd Toyism Takes Over op feestelijke wijze geopend in Galerie Kunsthof in Appingedam. Na een toespraak van de heer Remkes werd door toyisten Lodieteb en Aniyina een MindGame gespeeld waarmee de expositie officieel werd geopend. Op elke locatie zijn kleurrijke werken van de toyisten te zien bestaande uit schilderijen, grafieken en beelden. De expositie loopt van 8 oktober t/m 17 december 2017. Volg via deze website welke locaties meedoen. Heeft u al een route uitgestippeld?

Galerie Aanblick

Adres: Kromme Elleboog 52, 9751 RE Haren

Geopend: vrij/za 13:00 – 17:00 uur

www.aanblick.nl

Deze diashow vereist JavaScript.

Sinds ruim 14 jaar is de Galerie eerst in Groningen en nu in het mooie Haren aan de Kromme Elleboog en op een tweede locatie in het Fletcher Familiehotel te Paterswolde actief. In galerie Aanblick zijn werken van veelal figuratief schilderende kunstenaars te vinden. De kunstenaars laten ieder op hun eigen wijze landschappen, stillevens, dierfiguren en stad- en wadgezichten zien. Daarnaast organiseert de galerie periodiek thematische wisselexposities. Wilt u graag buiten de openingstijden onze Galerie Aanblick van binnen bekijken dan zijn zij eigenlijk altijd wel in de gelegenheid om aan uw wens te voldoen. U moet namelijk weten dat ze best trots zijn om de galerie aan u te kunnen laten zien en ook niet onbelangrijk : Zij hebben de sleutels!

Toyism Takes Over – gelijktijdig op 25 locaties in Noord Nederland:
Galerie Ogygia – Schiermonnikoog

Toyisme viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met o.a. een gelijktijdige expositie, te zien op 25 locaties in de stad Groningen en de provincie. Op zondag 8 oktober is de expositie genaamd Toyism Takes Over op feestelijke wijze geopend in Galerie Kunsthof in Appingedam. Na een toespraak van de heer Remkes werd door toyisten Lodieteb en Aniyina een MindGame gespeeld waarmee de expositie officieel werd geopend. Op elke locatie zijn kleurrijke werken van de toyisten te zien bestaande uit schilderijen, grafieken en beelden. De expositie loopt van 8 oktober t/m 17 december 2017. Volg via deze website welke locaties meedoen. Heeft u al een route uitgestippeld?

Galerie Ogygia

Adres: Nieuwestreek 7, 9166 LX Schiermonnikoog

Geopend: ma 14:00 t/m 17:30 uur | di t/m za 10.00 uur tot 12.30 uur – 14.00 uur tot 17.30 uur

www.galerieogygia.nl

Deze diashow vereist JavaScript.

In de ‘Odyssee’ van dichter Homerus staat Ogygia omschreven als het eiland waar Odysseus werd vastgehouden door nymf Calypso voordat hij kon terugkeren naar zijn geliefde op Ithaka. Het ‘oog’ in het logo staat voor ‘oog voor kunst’ en bovendien betekent oog, als in Schiermonnikoog, eiland…

Bij galerie Ogygia kunt u genieten van een wisselende collectie schilderijen, etsen, giclées en keramiek van verschillende kunstenaars uit alle windstreken van het land. Allemaal met een link naar het eiland. Daarnaast biedt de galerie een diversiteit aan artikelen aan die ambachtelijk zijn gemaakt. Zoals mondgeblazen glaswerk, uniek aardewerk met een bijzondere achtergrond, zilveren ringen en oorbellen met edelstenen, Vietnamees lakwerk en nog veel meer. Tevens hebben wij een uitgebreide collectie kunst kaarten, kunst kalenders en agenda’s. Coba Harthoorn en Klaske Noordenbos ontvangen u graag in de galerie, waar u geheel vrijblijvend en zo vaak als u wilt kunt binnenlopen. De collectie wisselt regelmatig, dus er is altijd iets nieuws te ontdekken.

 

Toyism Takes Over – gelijktijdig op 25 locaties in Noord Nederland:
MartiniPlaza – Groningen

Toyisme viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met o.a. een gelijktijdige expositie, te zien op 25 locaties in de stad Groningen en de provincie. Op zondag 8 oktober is de expositie genaamd Toyism Takes Over op feestelijke wijze geopend in Galerie Kunsthof in Appingedam. Na een toespraak van de heer Remkes werd door toyisten Lodieteb en Aniyina een MindGame gespeeld waarmee de expositie officieel werd geopend. Op elke locatie zijn kleurrijke werken van de toyisten te zien bestaande uit schilderijen, grafieken en beelden. De expositie loopt van 8 oktober t/m 17 december 2017. Volg via deze website welke locaties meedoen. Heeft u al een route uitgestippeld?

Adres: Leonard Springerlaan 2, 9727 KB Groningen

Geopend: op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur

www.martiniplaza.nl

Deze diashow vereist JavaScript.

Toen er eind jaren zestig in de gemeente Groningen behoefte bleek aan een tentoonstellingcomplex werd aan de rand van het Groninger Stadspark het Martinihal Centrum gebouwd, bestaand uit expositieruimte, vergaderzalen en een restaurant. De officiële opening vond plaats in 1969. De expositiehal kreeg een hoogte van maar liefst 30 meter om genoeg  ruimte kunnen bieden aan exposities. Begin jaren zeventig werd het complex uitgebreid met een multifunctionele evenementenzaal voor het organiseren van (pop)concerten en sportwedstrijden. Deze zaal werd door een plein gescheiden van het expositiegedeelte. In 1978 is Martinihal Centrum uitgegroeid tot een toonaangevende lokatie op het gebied van congressen, vergaderingen en beurzen. Begin jaren tachtig werden verschillende ruimten bijgebouwd en in 1988 werd de naam van het complex ‘Martinihal Groningen’. In het jaar 2000 startte een ingrijpende verbouwing van het complex. Het voormalige middenplein heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe evenementen- en topsporthal, die voldoet aan alle internationaal gestelde topsporteisen. De vroegere Evenementenzaal is omgebouwd tot het Martiniplaza Theater, met een capaciteit van 1600 zitplaatsen. Hiermee behoort Martiniplaza tot de 5 grootste theaters van Nederland. In maart 2002 is het complex opnieuw geopend, onder de naam Martiniplaza.

 

 

Toyism Takes Over – gelijktijdig op 25 locaties in Noord Nederland:
Het Nederlands Stripmuseum – Groningen

Toyisme viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met o.a. een gelijktijdige expositie, te zien op 25 locaties in de stad Groningen en de provincie. Op zondag 8 oktober is de expositie genaamd Toyism Takes Over op feestelijke wijze geopend in Galerie Kunsthof in Appingedam. Na een toespraak van de heer Remkes werd door toyisten Lodieteb en Aniyina een MindGame gespeeld waarmee de expositie officieel werd geopend. Op elke locatie zijn kleurrijke werken van de toyisten te zien bestaande uit schilderijen, grafieken en beelden. De expositie loopt van 8 oktober t/m 17 december 2017. Volg via deze website welke locaties meedoen. Heeft u al een route uitgestippeld?

Het Nederlands Stripmuseum

Adres: Westerhaven 71, 9718 AC Groningen

Geopend: di t/m vrij 12:30 – 17:00 uur | za/zo 10:00 – 17:00 uur

www.stripmuseum.nl

Deze diashow vereist JavaScript.

Het Nederlands Stripmuseum beschikt over een uitgebreid archief met duizenden stripboeken, tijdschriften en losse stripstroken uit kranten en tijdschriften. Deze stukken zijn op afspraak in te zien voor onderzoek of zelfstudie. Bij de opening in 2004 gaf de toenmalige Stripmuseum-voorzitter Bert Brink aan dat het terecht is dat dit museum in Groningen is gevestigd omdat de Nederlandse stripcultuur ook in deze stad is ontstaan. Rond 1850 vertaalde de Groninger dichter en schrijver J.J.A. Goeverneur de strip Monsieur Cryptogame van Rudolf Topffer. Deze vertaling met de titel Mijnheer Prikkebeen werd uitgegeven in Groningen. Het is de bedoeling dat het Stripmuseum in de toekomst wordt gevestigd in het Groninger Forum in een kleinere behuizing. Een mooi museum met een feest van herkenning!

Toyism Takes Over – gelijktijdig op 25 locaties in Noord Nederland:
Antiquariaat Isis – Groningen

Toyisme viert dit jaar haar 25-jarig jubileum met o.a. een gelijktijdige expositie, te zien op 25 locaties in de stad Groningen en de provincie. Op zondag 8 oktober is de expositie genaamd Toyism Takes Over op feestelijke wijze geopend in Galerie Kunsthof in Appingedam. Na een toespraak van de heer Remkes werd door toyisten Lodieteb en Aniyina een MindGame gespeeld waarmee de expositie officieel werd geopend. Op elke locatie zijn kleurrijke werken van de toyisten te zien bestaande uit schilderijen, grafieken en beelden. De expositie loopt van 8 oktober t/m 17 december 2017. Volg via deze website welke locaties meedoen. Heeft u al een route uitgestippeld?

Antiquariaat Isis

Adres: Folkingestraat 20, 9711 JW Groningen

Geopend: di t/m vrij 10:00 – 18:00 uur / za 10:00 – 17:00 uur

www.isis-books.nl

Deze diashow vereist JavaScript.

Antiquariaat Isis is in 1984 opgericht door eigenaren Lyseth Belt en Theo Butterhof. En gevestigd in het historisch centrum van de stad Groningen. Het assortiment bestaat uit literatuur, geschiedenis, kunst, religie, esoterie, topografie en oude en bijzondere boeken. Zij zijn gespecialiseerd in filosofie. Door het accent te leggen op de humaniora, de wetenschap van de mens, zetten zij een traditie voort die kenmerkend is voor Groningen: een regio die belangrijke geleerden als Rudolphus Agricola, de grondlegger van het Noordelijk humanisme, en Ubbo Emmius, de eerste rector van de Rijks Universiteit Groningen, heeft voortgebracht.