• WIE ZIJN WIJ

    Toyisten staan meer dan ooit midden in de samenleving. Deze beweging presenteert zich met nieuw elan, en met verschillende projecten benadrukt zij dat er een vruchtbare voedingsbodem bestaat die kan worden gebruikt voor het verspreiden van haar ideeën en gedachtengoed.

  • WIJ ZIJN WIJ

    Toyisme wordt gedragen en uitgevoerd door een internationaal opererende groep kunstenaars die zich met een aantal vaste rituelen omringt. De kunstwerken blinken uit door veelzijdigheid en bevatten kameleon-achtige kenmerken.

Behind the Mask

Toyisme is een hedendaagse kunstbeweging die is ontstaan in de jaren 1990 in Nederland. Het woord staat symbool voor het speelse karakter van onze kunstwerken en de filosofie erachter. Daarnaast verwijst het achtervoegsel ‘isme’ naar beweging of bewegingen. Het spel van Toyisme is een ernstige zaak dat een nieuw, kritisch en gevoelig perspectief op onze hedendaagse wereld laat zien.

Een collectief

Wij treden als collectief naar buiten in plaats van als afzonderlijke individuen, waardoor de ene toyist niet als belangrijker of bekender kan worden gezien dan de andere. Er is geen rivaliteit tussen de kunstenaars. De duidelijke boodschap die wij uitvoeren, is dat de kunstwerken tellen, niet de kunstenaar zelf die het heeft gemaakt. Hoewel iedere  kunstenaar zijn eigen kunst maakt, werken wij in veel gevallen samen, waardoor het geproduceerde kunstwerk niet kan worden toegeschreven aan één kunstenaar.

Moeder

Ons geheime manifest Moeder (geschreven door Dejo) bevat een palet van ingrediënten waaruit voornamelijk schilderijen, maar de laatste tijd ook sculpturen, zeefdrukken, juwelen en glaskunst ontstaan. Het manifest is alleen bedoeld om te worden gelezen door de deelnemende kunstenaars. De kunstwerken kunnen gezien worden als kinderen van Moeder en één of meer ouders (de kunstenaars). Een ouder kan een man of een vrouw, of zelfs meerdere kunstenaars zijn die een van de ouders naast Moeder vertegenwoordigen. Dit kan bereikt worden door de anonieme kenmerken van de ouders. Elke ouder vermengt ideeën en eigenschappen met de inhoud van Moeder. Dit verbindt de kinderen sterk met elkaar, ze zijn immers allen ontstaan uit Moeder.

Wie zijn wij

We richten ons alleen op onze creaties, waarop we onze stempel drukken in de wereld als individuen, maar we onthullen  niet onze identiteit. Elke toyist kiest een letter uit het alfabet en creëert een naam voor hem/haarzelf die begint met die letter. Iedere toyist is daardoor bekend onder een pseudoniem en er kunnen nooit meer dan 26 toyisten zijn. Daarom dragen wij altijd maskers (wanneer er foto’s gemaakt worden of camera’s aanwezig zijn) wanneer we werken aan een bepaald project.

Wie Zijn Wij - Toyisme Internationale Kunststroming

Ontsnapping van Computerspinnen
door Dejo – 1990

Computers uit de Prehistorie

Schilderij - Computers Prehistorie - Toyisme. Hedendaagse kunst online kopen.

Leeg Leven

Schilderij - Leeg Leven - Toyisme. Hedendaagse kunst online kopen.

Geschiedenis

HET ONTSTAAN VAN TOYISME

De Verbinding van Afzonderlijke Elementen tot één Geheel

Een stijl of stroming in de kunst ontstaat niet van de ene dag op de andere, maar vaak als aanvulling of als reactie op andere stijlen. Maar ook door opvattingen van verschillende culturen of een combinatie daarvan ontstaan verschillende ideeën en ideologieën die tot een bepaalde beweging kunnen leiden. Het ego tijdperk waarin we nu al een groot aantal jaren opereren was voor mij een van de grote beweegredenen om een andere weg in te slaan.

Het Begin

De naam toyisme ontstond in 1990 toen ik een grafisch werk maakte met de titel “ Ontsnapping van computerspinnen”. Dit grafische werk bestaat uit een spel van krachtige lijnen die samensmelten tot vlakken die enerzijds op zich zelf staan en anderzijds tot geheel nieuwe vormen leiden. Een speelse vertoning van kleuren en de combinatie van figuratieve en abstracte vormen dwingt de kijker tot een zoektocht in het lijnen- en kleurenspel. Grote computers veranderen in spinnen en zijn op zoek naar de werkelijkheid. Het was dit werk en later meerdere soortgelijke werken die aan de wieg stonden van de stijl toyisme begin jaren negentig.

Manifest Toyisme

Maar het duurde nog twee jaar voordat de bundeling van kenmerken en haar symboliek, het spelletje Super Mario speelde hierin zelfs een rol, voldoende kracht en energie uitstraalden om te worden beschreven in een manifest. Dat geschiedde op 5 september 1992, letterlijk ondergronds in een verbouwde kelder zonder ramen in het centrum van Emmen waar ik nog ouderwets met pen de basisprincipes van het toyisme, o.a. de opvatting over kleur, vorm en techniek, begon op te schrijven. Dit mondde uit in een manifest van niet meer dan een aantal A4’tjes, in april 1993 notarieel vastgelegd, dat de grondslag vormde van wat een nieuwe stijl in de kunst moest gaan worden.

Ontwikkeling

De stijl toyisme is op te splitsen in twee periodes. Periodes die zowel artistiek als persoonlijk geheel uiteenlopen; de eerste periode duurde ongeveer 7 jaar (1992 tot 2000) en de periode van 2002 tot en met het heden.

De eerste periode laat zich het makkelijkst omschrijven als een driemanschap dat vaak als tweemanschap heeft geopereerd en gefunctioneerd. Exposities werden vanuit mijn galerie in Emmen georganiseerd. De figuratieve schilderijen waren simplistisch van opzet, in surrealistische thema’s geschilderd en vaak voorzien van vrolijke en lichte kleuren. Een belangrijk element in deze periode was de terugkering van een vast beeldmerk (computer, spaceshuttle en teddybeertje) in ieder schilderij. Dit steeds terugkerend beeldmerk dat ik later als een beperking ervoer, heeft er toe geleid dat de stijl herkenbaar werd. Op speelse manier werd het beeldmerk toegevoegd aan de thematiek; spaceshuttles die aan het polsstokhoogspringen waren of slapende computers die gebakken eieren produceerden. Het kon allemaal.

De Basis

Aan de andere kant werd een deel van de schilderijen vaak bestempeld als kinderkamerkunst. Een term die is bedacht door kunstrecensent Wim van der Beek en die destijds niet door ons werd gedeeld, maar achteraf wel een grote kern van waarheid in zich blijkt te hebben. Immers, beertjes zijn nou eenmaal een veelvoorkomend item op baby- en kinderkamers. Voor mij persoonlijk geldt dat de eerste jaren belangrijk zijn geweest voor de ontwikkeling van de stijl om vervolgens tot een andere dynamiek te komen. De basis was gelegd maar de stijl zat nog in de beginfase en moest nog veel ontwikkeling doormaken. Die ontwikkeling kwam ook, maar pas later met de komst van nieuwe kunstenaars.

Filosofie

Het jaar 2001 was een overgangsjaar. Het toyisme als driemans beweging bestond niet meer. De koek was op. Doelen voor de toekomst waren tegenstrijdig en opvattingen over groei en ontwikkeling werden niet langer gedeeld. Ieder ging zijn eigen weg. Het was tijd voor bezinning. Voor mij als geestelijk vader van toyisme hield ik vast aan deze stijl en ik voelde dat de voorgedane situatie tot nieuwe inzichten en kansen zou leiden. Maar het in 1992 door mij geschreven manifest voldeed niet langer aan mijn verwachtingen. Ik ging op reis door Azië, werd geïnspireerd door de mensen en hun cultuur en herschreef na terugkomst het manifest op een groot aantal punten en gaf het toyisme een nieuwe visie en een ander gedachtegoed mee.

Wie zijn wij

We schrijven 2002. Het sterk egocentrische karakter dat diep in de kunst is geworteld werd de basis voor een ander gedachtegoed; het individu zou ondergeschikt zijn aan de groep zonder in te boeten op persoonlijk vlak en kwaliteiten. Als enige overgebleven exponent van het toyisme ging ik, zoals ook in 1992, op zoek naar nieuwe geestverwanten. Een gemengde groep van professionele kunstenaars uit de hele wereld met verschillende cultuurachtergronden werkend in diverse disciplines die de stijl kunnen beïnvloeden en verrijken en belangrijk, die de kunst op de voorgrond plaatsen en niet zichzelf. Als kunstenaar heb je het voorrecht, en ben je ook in de positie om je eigen verhaal te vertellen en te verbeelden. Dat geeft een gevoel van vrijheid. Doordat je deze vrijheid kunt bundelen met andere geestverwanten ontstaat er een band, een ongeschreven magie die elkaar verstrekt en inspireert.

Pseudoniem & Anoniem

Dit was onder andere de uitgangspositie voor het toyisme na het jaar 2000. Een sterke samenwerking tussen mensen die zich kunnen distantiëren van het ego dat in vele samenlevingen te diep is doorgedrongen. Dit is ook de reden waarom alle huidige toyistische kunstenaars onder een pseudoniem schilderen: ze lijken anoniem, maar maken deel uit van het toyisme als geheel dat ze samen representeren.

Nieuw elan

Het huidige toyisme bestaat uit een hechte en getalenteerde groep internationale kunstenaars met verschillende achtergronden maar tegelijkertijd met gelijkgestemde opvattingen hoe deze kunst te ervaren en hoe elkaar te inspireren. Wat voor ons het toyisme zo interessant maakt is dat iedere kunstenaar, van welke achtergrond of overtuiging dan ook, zich kan uiten in deze stijl zonder daarbij zijn eigen waarde en gevoel te verliezen. Of zijn/haar interesse nu ligt bij het schilderen, het beeldhouwen, het ontwerpen van kleding of sieraden, het tekenen of transformeren van gebouwen, iedereen blijft volledig zichzelf en de ingebrachte verschillende disciplines geven nieuwe inzichten en versterken daarmee het gemeenschappelijke gedachtegoed.

De Taal van Toyisme

De taal van het toyisme vertelt ons hoe je met lijnen en stippen gevoel en emoties kunt weergeven en interpreteren en hoe je kleuren en vormen kunt gebruiken om het verhaal uit te drukken. De huidige toyistische kunst laat een sterk besef zien van meer dan alleen de onderwerpen die onze tijden globaal beïnvloeden, maar ook het plezier dat we hebben in het leven. Onderwerpen gaan over ecologie en milieuvervuiling tot onze liefde voor de aarde en de dieren… Oorlogen, en toch de hoop op wereldvrede… De innerlijke, individuele worstelingen, tot de zoektocht naar zelfverbetering.

Kunst met een Boodschap

Toyisme is meer dan ooit een beweging met een boodschap. Verhalen komen tot uitdrukking door middel van symbolen, heldere kleuren en uiterst nauwgezette details. Het werk van de toyisten richt zich nadrukkelijk tot de toeschouwer, met wie zij een interactie tot stand wil brengen door deze bewust te maken van maatschappelijke, sociale of psychologische mechanismen. In het grensgebied tussen fantasie en werkelijkheid ontstaat een spel van verhalen en beelden die aansporen tot een verdere ontdekkingstocht.

Dejo

Kunstenaar en grondlegger toyisme

Muziek voor een Innerlijk Oor

Schilderij - Muziek Innerlijk Oor - Toyisme. Hedendaagse kunst online kopen.

Camouflage Katten

Schilderij - Camouflage Katten - Toyisme. Hedendaagse kunst online kopen.

Dromen als Ontbijt

Schilderij - Dromen Ontbijt Schilderij - Toyisme. Hedendaagse kunst online kopen.

De Magische en Historische Tournee

Magische Historische Tournee - Schilderij - Toyisme. Hedendaagse kunst online kopen.

Toyisten

SPOT THE DOT!

En kom meer over ons te weten

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

Wennigeb

Wennigeb heeft aan het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten te Antwerpen de richting reclametekenen gevolgd. Daarna liet zij haar creativiteit bijna 15 jaar voor wat het was. Toyisme volgde zij al een aantal jaren en het heeft haar onder andere aangespoord om het schilderen enige tijd geleden weer op te pakken. Nu vindt zij het tijd om de technieken die zij zich in het verleden al eigen maakte weer tot leven wekken als toyist Wennigeb.

2

Jaf’r

Jaf’r is ruim 25 jaar werkzaam als kunstenaar, ook onder een andere naam. Jaf’r is monumentaal georiënteerd. Hij draait zijn hand niet om voor grote tot zeer grote formaten van 10 en 15 meter. Gezien de grote projecten die de toyisten op stapel hebben staan, is hij buiten zijn andere kwaliteiten een wel bekwame aanvulling in de stijl toyisme. Naast de schilderkunst houdt hij zich ook bezig met ontwerpen en muziek.

3

Aniyina

Toen Aniyina een klein meisje was werd haar gevraagd wat ze het leukste vond. “Tekenen!”, zei ze. En wat komt er op de tweede plaats? “Schilderen!”, zei ze. En dat is gedurende haar hele leven hetzelfde gebleven. Vervolgens ging zij naar de Kunstacademie. Ze bracht ook veel tijd door in het buitenland en maakte studiereizen naar landen die een vormtaal hadden die haar aansprak, zoals Peru. Ze herkende tekeningen uit haar kindertijd. Toen kreeg Aniyina een boek van de toyisten in handen. En dat was voor haar het begin van een nieuwe/oude manier van schilderen.

4

Fihi

Fihi is in 2000 afgestudeerd aan de Academie voor Beeldende Vorming te Tilburg, in de richtingen grafiek en schilderen. Onder een andere naam werkt zij sinds die tijd in verschillende stijlen. Door één van haar schilderstijlen is zij in 2005 in contact gekomen met de toyisten, die in haar een mogelijke toyist zagen. Zij besloot zich dan ook aan te sluiten en is momenteel druk bezig met toyistische werk.

5

Toescat

Toescat is de meest uitbundige in zijn soort. Geboren en getogen in New York heeft hij vele tentoonstellingen over de wereld gehad. Toescat is zeer reislustig en verwerkt zijn ideeën in zijn schilderijen. Woonachtig in Chiang Mai, Thailand borduurt hij voort op al zijn creaties. Hij heeft vele opdrachten uitgevoerd, trein- en metrostellen beschilderd, schilderijen bij befaamde galerieën geëxposeerd. Onder de pseudoniem Toescat is hij werkzaam bij de toyisten. Zijn felle kleurgebruik en de vele invloeden van andere beschavingen zijn duidelijk af te lezen in zijn werk.

6

Eiiz

Eiiz is een kunstenaar geboren in Maleisië. Zolang ik kan herinneren maak ik al tekeningen en schilderijen. Toyisme is een stijl die prachtig aansluit bij mijn opvattingen en gevoelens. Toyisten inspireren mij om te komen tot nieuwe ideeën. Mijn opleiding: Sekolah Menengah Damansara Damai and Sekolah Rendah Taman Tun Dr Ismail. Ik ben verder geïnspireerd door Ibrahim Hussein, Tam Zoyah, Van Gogh, Dali en Picasso.

7

Dejo

Publiciteit vormgeving en design – Hogeschool voor de Kunsten. Oprichter/gitarist rockformatie Mysto Dysto, later bekend als Mandator. In 1990 een kunstgalerie gestart in Emmen. Grondlegger en schrijver van het manifest “Moeder” dat als leidraad heeft gediend voor de oprichting van de kunststroming Toyisme in 1992. Veel tentoonstellingen georganiseerd in Nederland en daarbuiten.

8

Kixoz

Kixoz heeft een achtergrond in communicatie en media. Na zijn studie heeft hij een tijdje voor zichzelf gewerkt in fotografie en video. Dat was ook wat hem in contact bracht met toyisme. Onder leiding van oprichter Dejo heeft hij de schildertechnieken geleerd. Nu heeft hij zijn plaats gevonden tussen de toyisten.

9

Gihili

Mijn naam is Gihili. Ik verbind onstuimigheid met de kaders van het leven die worden opgeworpen. Toyisme is een stijl waarin ik mijn eigen gevoel kwijt kan. Mijn voorkeur gaat nu uit naar het maken van beelden. Ik heb de beste leraar die je je maar kunt wensen, toyist Srylyn.

10

Qooimee

Qooimee is een manusje-van-alles uit IJsland, opgeleid en afgestudeerd als jazz-muzikant. Maar alleen muziek kan haar niet voorzien in haar behoeften voor het uitdrukken van kunst, zodat ze is begonnen met het maken van sieraden met behulp van de technische kennis die ze geleerd heeft uit haar ervaring als tandheelkundige. Toen ze haar potloden had afgestoft en weer begon met tekenen, waren haar ogen ineens gevestigd op toyisme. De verleidelijke en eenvoudige vormen trokken haar aan en overspoelden haar. Ze raakte ervan overtuigd dat ze zichzelf kan uitdrukken door middel van toyisme.

11

Clamaoing

Clamaoing is een kunstenares uit Beijing, China. Van nature is zij gevoelig en observerend en beschikt over een uitstekend talent voor schilderen. Ook heeft ze uitgebreide kennis van de Chinese cultuur en kunst. Ze heeft vele scenes voor animatiefilms geschilderd en werkt al jaren als art director. Clamaoing besloot haar kantoorbaan op te geven en haar droom te volgen. In haar zoektocht in de kunst kwam ze ook in aanraking met psychologie en spiritualiteit. Ze beschouwt schoonheid als haar geloof en wilde haar diepe gevoelens over de wereld kunnen uitdrukken in een speciale manier van schilderen. Contact maken met de wereld. Tijdens haar zoektocht ontmoette ze Dejo, waar ook romantiek bij kwam kijken. Wat is er mooier dan samen een romantische en creatieve reis aan te gaan?

12

Roq

Roq genoot naar aanleiding van een voorbestemd weerzien het vertrouwen van Dejo en werd ervan overtuigd dat hij zijn creativiteit ook binnen het toyisme zou kunnen ventileren. Alhoewel hij geen diepgaande kunstenaarsstudie heeft gevolgd kun je allerminst spreken over het gebrek aan ideeën. Roq beschouwt zichzelf als muzikant, ontwerper en uitvinder. Op het eerste vlak is het samenwerken met Dejo hem niet vreemd. Zij weten wat ze aan elkaar hebben en de openheid en samenwerking binnen het toyisme zijn voorname beweegredenen geweest voor Roq om zich erbij aan te sluiten.

13

Hribso

Hribso is afgestudeerd aan de Academie voor Schone Kunsten in Boekarest, Roemenië. Na zijn afstuderen werkte hij als een illustrator voor verschillende uitgevers, samengewerkt in tal van tijdschriften en werkte een tijdlang in een cartoon studio in Boekarest. Toyisme was liefde op het eerste gezicht. Toen hij het eerste toyistische werk zag zei hij: Deze stijl ik mijn hele leven volgen! Het is speels, het is kleurrijk, het is leuk! Toyisme is voor Hribso het speelgoed dat hij altijd al wilde hebben.

14

Nooiya

Nooiya heeft grafische kunst gestudeerd aan de Academie Minerva grafische vormgeving aan de Cooper Union University of Arts in New York. Ze won verschillende ontwerpwedstrijden en schilderde ze op grote billboards in Amsterdam. Ze begon haar eigen studio in 2007 met het succesvol ontwerpen van avatars en animaties voor virtuele online games, maar werd onlangs verliefd op het concept van toyisme, waarbij het leidende idee een speelse geest is die jezelf met prachtige kleuren uitdrukt in een speelse kunstschilderij. Nooiya voelt zich geïnspireerd door de toyisme filosofie en vindt het ook een voorrecht om kunst te maken met gelijkgestemde zielen. Het is haar passie om de wereld mooier te maken door middel van artistieke schilderijen en ze is ervan overtuigd dat ze dit concept met andere toyisten kan delen.

15

Zigowst

Als kind krabbelde en tekende hij altijd, dat uitmondde in meer volwassen vormen in zijn tienerjaren. Een fascinatie van het creatieve proces en het idee dat kunst een onbeperkt expressief afzetgebied is voor de geest, drijft zijn ambities. Hij heeft vele jaren ervaring als professioneel lijstenmaker, en dat proces heeft hem met duizenden verschillende kunstwerken in aanraking gebracht. Dit hielp zijn kleurtheorie, ontwerpvaardigheden, aandacht voor detail en bijzondere inlijsttechniek. Naast schilderen, tekenen en inlijsten, is Zigowst een levenslange student in kunstgeschiedenis. Hij gelooft dat kunst zou moeten breken met tradities en stoutmoedig nieuwe terreinen moet onderzoeken, maar ook dat het begrijpen van het verleden nodig is om de toekomst nauwkeuriger in kaart te brengen. Zigowst komt uit Kansas, Amerika en is er trots op dat hij als toyist door het leven gaat.

16

Lodieteb

Lodieteb is een Amerikaans kunstschilder van Nederlandse en Chinese afkomst, die haar thuisbasis al diverse jaren heeft in Australië. Naast schilderen werkt Lodieteb ook in een verscheidenheid van media met inbegrip van prentkunst, digitale media/multimedia, installatie en glas. Met een uitgebreide lijst van tentoonstellingen heeft Lodieteb meer dan een dozijn solotentoonstellingen achter haar naam staan, evenals talrijke groepstentoonstellingen. Ze heeft gestudeerd aan de University of Western Australia en de Universiteit van Sydney.

17

Mwano

Mwano heeft design gestudeerd en werkt als grafisch ontwerper en mode illustrator in Kaapstad en reist veel over de wereld. Ze is geboren en getogen in Kaapstad en is midden jaren 90 afgestudeerd aan de National School of the Arts in Braamfontein, Johannesburg. Ze is daarna gaan werken als grafisch ontwerper in Kaapstad, maar heeft daarnaast altijd vrij werk gedaan. Onder meer haar uitbundige kleurgebruik en grafische precisie verklaren haar belangstelling voor het toyisme. Met de onmiskenbare Afrikaanse invloeden in haar werk zal zij het toyisme als internationale kunststroming zeker kunnen versterken.

18

Srylyn

Srylyn heeft de kunstacademie van Rotterdam uitgezeten tot 1986. Hij is sindsdien kunstenaar van beroep en heeft zich gespecialiseerd in 3D werk voor de buitenruimte, waarbij het gebruik van kleur niet wordt geschuwd. Soms zijn er raakvlakken met het werk van de Toyisten. Alhoewel succesvol als zelfstandig kunstenaar heeft hij de uitnodiging om deel te nemen aan het collectief aangenomen. Even geen solist, maar een deel in het geheel. Met zijn anarchistische inslag is het een leerproces om voldoende vrijheid te vinden binnen dit aan regels gebonden concept.

19

Bliissem

Bliissem is afgestudeerd aan de Academie voor beeldende vorming te Amsterdam. Na een periode van realisme is zij in haar schilderijen steeds meer tekentechnieken gaan toepassen. In strakke lijnen en kleurvlakken vullen fantasierijke wezens het doek. Het komt voor dat een wezen uit het doek ontsnapt en bevroren wordt in een beeld. Soms wordt de ontsnapping vastgelegd in een video. Voor Bliissem kent creativiteit geen grenzen, graag beweegt zij zich soepel en energiek, laat zich hierbij inspireren door het manifest Moeder. In ieder geval voelde het voor Bliissem als van zelf sprekend om zich aan te sluiten bij de toyisten.

20

Yicazoo

Yicazoo is de kunstenaar uit Peru. Afgestudeerd aan de kunst academie heeft Yicazoo al veel ervaring opgedaan in het vrije werk. Toyisme is voor hem een speelse en kleurrijke uiting van zijn gevoelens en ideeën.

Be(come) a toyist

De toyisten staan zeker open voor nieuwe professioneel werkzame kunstenaars die willen toetreden. Maximaal zullen 26 toyisten deze stijl kunnen vertegenwoordigen, omdat iedere toyist met een letter uit het alfabet en onder een pseudoniem binnen het toyisme werkt.

Als je interesse hebt, neem gerust en vrijblijvend contact met ons op. Het leven is kort.

TOYISME 1992 – 2015

Met kunst spelen? Kun je met kunst spelen? De kunstenaarsgroep de toyisten vindt van wel. Zij ageren hiermee tegen de gebruikelijke wetten in de kunst. Met spelen als uitgangspunt voor een nieuw soort kunst hebben zij hun artistieke credo over gebruik van vorm en heldere kleuren in een manifest vastgelegd.

Dit waren de beginwoorden die Frans Haks, oud directeur van het Groninger Museum, uitsprak in 2004 tijdens de opening van de toyisme expositie “TOYISM NOT FOR BABIES” in een grote galerie in het zuiden des lands. Helaas leeft Frans niet meer, maar in het toyisme werkt het nog steeds op deze manier.

Manifest

Aan toyisme ligt een manifest ten grondslag. Een manifest dat op 5 september 1992 is geschreven en Moeder is genoemd. Dit manifest is a.h.w. de moeder van alle werken en is notarieel vastgelegd in 1993. De inhoud daarvan is alleen bekend bij de toyisten en wordt niet openbaar gemaakt. O.a. kleurgebruik, techniek, vorm etc. komen hierin aan de orde. Uiteraard bepaalt iedere kunstenaar zelf wat hij/zij schildert.

Moeder

Waarom de naam Moeder? Moeder is de basis, en met haar kenmerken altijd een belangrijk deel van het kunstwerk. M.a.w er zit altijd DNA van Moeder in het kunstwerk. Moeder gaat een relatie aan met een partner, een kunstenaar man of vrouw. Deze partner zorgt voor de overige DNA. Uit deze relatie komen kinderen, toyistische kunstwerken.

De kunstwerken hebben dus altijd de eigenschappen van zowel Moeder als de partner. Maar doordat er ook andere partners zijn (Moeder neemt het niet zo nauw :-)) zijn ook de kinderen allemaal verschillend. Iemand uit Maleisië heeft een andere achtergrond en cultuurbeleving dan bijvoorbeeld iemand uit IJsland of Nederland. Dat is mooi want hij of zij verwerkt zijn of haar ideeën en opvattingen in deze stijl waardoor er een enorme verrijking optreedt. De stijl wordt hierdoor ook in de breedte steeds interessanter.

Pseudoniem & Anoniem

Binnen het toyisme wordt gewerkt onder een pseudoniem. Iedere kunstenaar bedenkt zelf dit pseudoniem en signeert ook met die gekozen naam. Hij kiest daarbij een beginletter van het alfabet die nog niet door een andere toyist wordt gebruikt. Er zijn nu 20 toyisten. Vanzelfsprekend kunnen dat er maximaal 26 worden.

Zoals ook in de brochures en op de website is te zien, tonen wij ons gezicht niet! We dragen maskers zodra er ergens een camera opduikt en we zijn allemaal herkenbaar als een toyistisch poppetje en/of kinderfoto. Op deze wijze treden we naar buiten. Immers, alles draait om de kunst, en niet om het gezicht van een persoon. Dit belangrijke aspect draagt ertoe bij dat het groepsgevoel boven dat van het individu staat; het grondbeginsel van toyisme.

Wil je zelf toyist worden?

Neem contact met ons op via [email protected]

of bel ons op +31 6 21 21 88 44

om meer te weten te komen over

de Toyism Art Academy

en het trainingsprogramma voor toyisten!